Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde

Óvodánk a forgalmas úttesttől távol, egészséges környezetben található. Játszóudvarunk tágas: Napos, árnyékos, betonos, füves, lejtős, és sík terep egyaránt található rajta, mely ideális teret nyújt a gyerekeknek. Játékkészletünk jónak mondható. Megfelelő arányban található mozgást fejlesztő, kreativitást biztosító és természetesen fejlesztő játékok sorozata is, melyeket évről évre igyekszünk szinten tartani.

Nevelőtestületünk jól képzett szakemberekből áll, akiknek célja az élményekben gazdag, biztonságot nyújtó, derűs szeretetteljes légkör biztosítása, ahol szívesen tevékenykedek a gyerekek. A gyermekek gondozásában szakképzett dajka nénik segítenek.

Pedagógiai programunkat hagyományaink megőrzése mellett a Tevékenységközpontú Óvodai nevelési program felhasználásával készítettük el. Úgy véljük, e program megvalósításával eredményesen készítjük fel gyermekeinket a későbbi életre, melyet a körülöttünk változó világ fokozottan elvár a jövő nemzedékétől. Nevelésünk középpontjában a teljes gyermeki személyiség fejlesztését állítottuk a tevékenységek által és a tevékenységeken keresztül. Egyéni adottságaik figyelembe vételével fejlesztjük a gyermekek képességeit, készségeit.

A kisgyermeknek ahhoz, hogy boldoguljon, meg kell tanulnia beszélni, közlekedni eszközöket használni, társaival együttműködni. El kell lesnie a mindennapi élet adta szerepeket, magatartási mintákat. Ehhez alakítottuk ki a teret, ahol gyermek legfőbb tevékenysége a JÁTÉK zajlik. Úgy szervezzük a napi tevékenységeket, hogy többfajta lehetőségből választhassanak a gyerekek fejlettségüknek, önállóságuknak, ízlésüknek és képzeletüknek teret adva.

Tehetségpont vagyunk, négy tehetségműhelyt működtetünk. Természetesen bármikor szívesen látjuk az érdeklődőket az óvodánkban, nézzenek be hozzánk, tapasztalják meg, hogy élünk, hogy dolgozunk!

Kapcsolat

Dokumentumok

Információk

Call Now Button